SLOVENSKY (EUR)    ČESKY (Kč)

Reklamační řád

Při přebírání zásilky se zbožím důkladně překontrolujte neporušenost obalu. V případě shledání zásadního porušení obalu na zboží Vám doporučujeme zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Sepište s dopravcem (nebo na poště) protokol o poškození zásilky a neprodleně nás kontaktujte.

Podpisem dodacího listu stvrzujete, že zásilka byla doručena v pořádku a na pozdější reklamaci na porušenost obalu a poškození obsahu zásilky nemůžeme brát zřetel.

Záruční doba nových výrobků je 24 měsíců. Záruční doba běží ode dne doručení zboží. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nevztahuje se na závady způsobené uživatelem nebo běžným opotřebením výrobku. Reklamovaný výrobek - zboží bude odeslán k posouzení o jehož výsledku (rozhodujícím pro uznání reklamace) budeme zákazníka informovat.

Reklamace vyřizujeme na adrese uvedené na stránce kontakt. K reklamovanému výrobku - zboží nezapomeňte přiložit kopii faktury a reklamační protokol.

V případě oprávněné reklamace Vám dopravíme opravené zboží na vlastní náklady.

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Záruka vrácení peněz se vztahuje na zboží neporušené, v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno dalším zájemcům. Po obdržení vráceného zboží, Vám peníze za zboží (kromě poštovného) zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení zboží.

V případě nejasností se na nás prosím obraťte, rádi vše vyjasníme.